• <dl id="tl7nu"><ins id="tl7nu"><strong id="tl7nu"></strong></ins></dl>

  <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
  1. <dl id="tl7nu"></dl>
   <dl id="tl7nu"></dl>
    <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
      1. <dl id="tl7nu"></dl>
       每日学英语
       daily-english
       用微信学英语,让英语学习成为一种习惯.可以学到精彩短句、口语,还可以查单词,搜英语资料.

       Cindy教口语,“唠叨”英语怎么说?

       2018-10-25 08:43:13  每日学英语

       原文地址

       Nag
        

       nag /næg/

       v. 唠叨;不停地抱怨
        

       It refers to someone who keeps complaining to sb. about his behaviour or keeps asking him to do sth..

       它指的是某人一直向他人抱怨其行为,或一直要求某人做某事。
        

       在我们的生活工作和学习过程中,常常会遇到?#19981;?#21792;叨的人,总是没完没?#35828;?#30862;碎念。比如说我们会发?#25351;?#27597;长辈就很容易唠叨,通常原因都是我们太让他们操心了,因而他们的种种焦虑最终也就转变成了唠叨。
        

       Please stop nagging me, I will finish it soon.

       别唠叨了,?#19968;?#39532;上完成的。
        

       Linda always nags about her husband.

       Linda总是抱怨她的丈夫。

       003期特码资料
      2. <dl id="tl7nu"><ins id="tl7nu"><strong id="tl7nu"></strong></ins></dl>

       <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
       1. <dl id="tl7nu"></dl>
        <dl id="tl7nu"></dl>
         <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
           1. <dl id="tl7nu"></dl>
           2. <dl id="tl7nu"><ins id="tl7nu"><strong id="tl7nu"></strong></ins></dl>

            <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
            1. <dl id="tl7nu"></dl>
             <dl id="tl7nu"></dl>
              <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
                1. <dl id="tl7nu"></dl>